PUG 05.01.15 Regulament urbanism Făget Cluj-N HCL 493/2014

Uniunea Natională a Notarilor Publici din România : Raport Evaluare Fond Imobiliar jud.Cluj 2015.pdf

HCL 493/28.11.2014 – Actualizare Plan Urbanistic General Cluj-Napoca

primariaclujnapoca.ro/proiectpug
Regulament Local de Urbanism_Cluj-Napoca.pdf

35 _C-c-2-I _ Layout

ZONE DE URBANIZARE – FAGET.PDF
Em
  Investitie teren 5200mpZONĂ DE MICĂ PRODUCŢIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASI-INDUSTRIAL, COMERŢ EN-GROSPOT Maxim=60%, CUT Maxim=1,2, inaltime cladiri – hmx=28m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălţimea clădirilor dar nu mai puţin de 3 m. Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor, dar nu mai puţin de 6 m.
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Inălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m. Regimul de înălţime nu va depăşi (1-2S)+P+4+R. Pentru clădirile aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament
1. UTILIZĂRI ADMISE Structură funcţională dedicată activităţilor de mică producţie, serviciilor de tip industrial şi cvasiindustrial, comerţului engros, cu materiale de construcţie etc: (a) mică producţie şi activităţi complementare – administrative, de depozitare, de transport, sociale etc – direct legate de funcţia de bază (b) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial (c) comerţ engros de dimensiune mică şi medie (d) sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii ce desfăşoară activităţi complexe bazate pe producţia de tip industrial sau cvasiindustrial – comerciale, administrative, de depozitare etc
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Activităţi complementare / de susţinere a profilului funcţional al zonei – administrative, comerciale, sociale, educaţionale, culturale – cu condiţia amplasării acestora prin PUZ aferent unui program de reabilitare / restructurare. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public. Garaje publice sau private supraterane în clădiri dedicate cu condiţia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.
3. UTILIZĂRI INTERZISE Locuire de orice tip. Depozitare de deşeuri industriale, tehnologice etc înafara spaţiilor special amenajate conform normelor de protecţia mediului în vigoare. Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc. Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. Garaje în clădiri provizorii. Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaţiul public. Constructii provizorii de orice natură. Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile – faţade, calcane, acoperişuri, terase sau pe împrejmuiri. Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Divizarea parcelelor se poate face în cadrul programului de reabilitare / restructurare a unităţilor industriale, pe bază de PUZ, cu condiţia ca parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: (a) să aibă front la stradă (b) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 30 m (c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă (d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 1500 mp (e) să aibă formă regulată. Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenţia modalitatea de conformare la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor.
Ec  ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE DE TIP RETAIL, CASH&CARRY, SHOWROOM, COMERŢ DE TIP BIG BOX
ULiu ZONĂ LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME POT maxim = 35% pentru toate utilizările admise, cu excepţia locuinţelor covor pentru care POT mx = 60%
ULid ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE DE MICĂ DENSITATE PE TERITORIU FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ POT maxim = 20%
Anexa nr.10 Schema etapelor operaţiunilor de parcelare/reparcelare şi viabilizare (I-IV) pentru zone de locuinţe
Anexa nr. 6 Organizarea profilelor stradale – secţiuni caracteristice
Anexa nr. 9 Glosar de termeni

41 _C-c-2-III _ Layout

Compania de apa Someş S.A., beneficiază de un program de investiţii in derulare: Programul POS mediu (Fonduri de Coeziune) prin care se realizează lucrări de extindere si reabilitare a reţelelor de alimentare in zonele: • zona Cartier Europa • Drumul Sălicii Făgetului – zona Făget; • zona Palacsay; • Zona Calea Turzii sud • zona Borhanci; • Cartier Grigorescu (vest); • Zona Calea Baciului. De asemenea, in cadrul programului cu finanţare din Fonduri de Coeziune se vor realiza lucrări de construire a trei rezervoare noi de înmagazinare a apei  •Borhanci, • Palacsay si • Făget, precum si a trei staţii de pompare apa potabila pentru zonele • Borhanci, • Palacsay si • Făget.

In cadrul programului de investiţii in derulare: Programul POS Mediu cu finanţare din Fonduri de Coeziune, Compania de Apa Someş S.A realizează lucrări de extindere si reabilitare a reţelelor de canalizare in zonele: • zona centrala • cartier Gheorgheni • cartier Marăşti • cartier Europa • Drumul Sălicii (Făgetului) • zona Făget; • zona Palacsay; • zona Calea Turzii sud • zona Borhanci; • zona Frunzişului • zona Câmpului • cartier Grigorescu (vest); • zona Calea Baciului. • zona Oaşului

3_3_1 plan trafic teritorial_1_45000
Totuşi, la nivel periurban persistă cîteva disfuncţionalităţi, care privesc în primul rînd legăturile reţelei stradale urbane cu teritoriul. Astfel se observă:
• existenţa unei singure legături directe între oraş şi autostrada A3 (DN1/E60);
• legătura cu autostrada traversează şi deserveşte localitatea Floreşti şi o zonă întinsă de activităţi economice, ceea ce duce la disfuncţionalitatea ei;
• principalele artere care asigură legătura internă est-vest traversează centrul isoric al oraşului, un inconvenient major, în primul rînd pentru atractivitatea acestuia din urmă;
• lipsa unei legături directe între rutele ocolitoare de sud-est (Vîlcele-Apahida) şi de sud-vest (autostrada A3).
În vederea multiplicării legăturilor între oraş şi autostradă se propun:
• arteră de legătură cu A3, la nord de Floreşti pe traseul Cora (giraţie) – culoarul Someşului (mal nordic) – DN1 – A3. Artera asigură o legătură rapidă cu A3, diminuînd în acelaşi timp traficul din comuna Floreşti.
• arteră de legătură cu A3 paralelă cu calea ferată, pe traseul Tetarom 1 (Tăietura Turcului) – ocolire Baciu – A3 nod Rădaia;
modernizarea DJ107 R (strada Făgetului şi prelungirea) şi realizarea unui nod de acces pe A3 în dreptul localităţii Ciurila (în exteriorul UATB Cluj-Napoca).

3_2_1_Reglementari_Zonificare_10000SPAŢII VERZI Cota de spaţii verzi previzionată de PUG: Prin măsurile propuse, cota de spaţii verzi pe cap de locuitor este aproape dublată, de la 15,92 mp la 29,69 mp (raportat la o populaţie estimată la 380.000 locuitori, în 2009). Cele mai importante suprafeţe adăugate bilanţului spaţiilor verzi sunt:
• transformarea porţiunii estice a pădurii Hoia şi a păşunilor adiacente în parc public/ pădure de agrement (aproximativ 104ha)
• transformarea unei porţiuni nordice a pădurii Făget în parc public/ pădure de agrement(aproximativ 26ha)
• zona verde Est, cartodrom, lacurile de est, Selgros (aprox. 25ha)
• Băile Someşeni (aprox. 21ha)
• fâşie verde adiacentă fâşiei de protecţie a magistralei de gaz sud-est (aprox.21ha).

Publicitate

Despre Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
Acest articol a fost publicat în Uncategorized și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s