1050mp cu front de 29m la b-dul Făgetului, cu utilități

1050mp4
Proprietar SC Alex Imreh SRL vinde în intravilanul Clujului, teren pentru construcții. 1050mp cu front de 30m la b-dul Făgetului, cu utilități – curent, gaz, apă, canalizare. Poziționare aproape de Hotel Stil, pe partea opusă.
Preț către firme, cu TVA inversat – 150€/mp.
Mail – Alex.Imreh@gmail.com. Tel.0722-290489, 0742-669918.
Pozitie GPS – 46.729909, 23.586715 >> Google Maps  <<
Certificat de Urbanism
 Nr.4810 din 26.09.2016 ULID, POT 20%, CUT mx 0.6

racord

Tranzacțiile imobiliare vor fi scutite de impozit dacă nu depășesc 100.000 euro Incepand cu 1 februarie 2017, tranzacțiile imobiliare sunt scutite de impozit dacă se încadrează în plafonul de 450.000 de lei, iar peste această sumă se va aplica o cotă unică de impozitare de 3%. 2018 PUG – PUZ FăgetPUZ 8/18.

ulidISge3d4

pe site-ul ANCPI – judet CLUJ, UAT Cluj-Napoca, nr. cadastral 324998ancpi21852185mp

12359-160716

 

 

Publicat în bdul Fagetului, Oferte, Parcele Faget | Etichetat , , , , , , , | 1 comentariu

Parcele Sălicea 2020

De vânzare 4 parcele de 1000mp cu lățime de 25m în intravilanul Sălicea, plus o parcelă de 1478mp – 88lungime 16.8m lățime. Toate parcelele se vand cu drum lateral de acces de 7m lățime, care urca din strada cu curent, apă și stâlpi de iluminat. Pe toate parcelele se poate pune câte o casă intravilan Sălicea, pe ultima parcela se mai poate pune si o cabana pe stâlpi, cu acces de pe drumul de coamă. Terenul este în aproprierea vârfului Măgura, zonă de case noi. Terenul este cu carte funciară pe persoană fizică, cadastrat.

google.ro/maps/place
Publicat în Oferte, Salicea | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Prețuri Făget Cluj-Napoca

100220-1

OLX 10 februarie 2020 – 210.000/829mp=254E/mp

100220-2

10 februarie 2020 – 215.000/900=239E/mp

Publicat în bdul Fagetului, Uncategorized | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Vanzare Terenuri in Rate

Proprietar vand teren in rate. Ratele se pot negocia pe termen lung, considerand ca referinte pretul pe mp plus dobanzile practicate de banci. Contract vanzare dupa finalizarea PUZ-ului, parcelare definitiva.

1050mp4

avocatnet.ro/forum/discutie_vanzare-teren-in-rate

Publicat în Parcele, Uncategorized | Etichetat , , | Lasă un comentariu

PUG Sălicea – 2018

drum.pngS-au inceput lucrarile pentru apa, de-a lungul drumului (ce trece prin fata parcelelor AIS), deja exista cablu de curent privat. 29 iulie 2018 : Din partea Primariei delegat Marcu Cristian 0744-257.726 strange precomenzi de la proprietari pentru bransamente de apa. Tabelul rezultat – lista de proprietari care vor dori sa faca drumuri de acces, parcelari. Pe aceste drumuri de acces se vor putea face segmente secundare de apa si, curent pentru contoare de casa individuale.  Persoana contact pentru reteau privata de curent este Dan Lungu 0748-660.531. PUGPLAN URBANISTIC GENERAL SALICEA 2017 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
P.U.G.-CIURILA-2017-PLAN-DE-MOBILITATE-URBANA
P.U.G.-CIURILA-2017-STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE
download : PUG Salicea (1)PUG Salicea (2)PUG Salicea (3)PUG Salicea (4)
s1

Publicat în Salicea | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

2018 PUG – PUZ Făget

util

14.06.18 Facturare Avans Constract PUZ, 18.06.18 Plata Avans PUZ 

AvizANCPI Martie 2018Viluta3274732018-03-06 15.10.16PUG ClujcadraneCareu 359MB1235ulidPOT12mmagazinPrimăria Cluj-Napoca ULID – CONDIŢIONĂRI: Caracterul actual – Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în intravilanul municipiului. Prin PUZ de urbanizare se vor organiza şi reglementa în mod obligatoriu subzonele:
S_UVa – Subzona verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat prevăzute în PUG.
Acolo unde acestea nu au fost localizate în PUG, se vor amplasa în cadrul PUZ, de regulă adiacent altor zone verzi, precum cele de tip Ve. S_UIs – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate – în conformitate cu programul urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Sef). Regulamentul de urbanism va fi cel aferent UTR UIs. Prin PUZ de urbanizare se pot introduce şi zubzone de tipul: S_UEt – Subzona de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial – Regulamentul de urbanism va fi cel aferent UTR UEt.IS
sUEt

 

Publicat în bdul Fagetului | Etichetat , , , , , , , | 1 comentariu

Bogdan Mateaș vs Primăria Cluj-Napoca

Articol preluat de pe clujust.ro. Bogdan Mateaș: „Prin această sentință definitivă se deschide calea tuturor celor care sunt condiționați să cedeze terenuri gratis pentru a putea obține aprobări de construcție de la Primărie.” Primarul Boc a pierdut și apelul, practicile Primăriei Cluj au fost declarate abuzuri, chiar practici oneroase, care lezează dreptul la proprietate, în contradicție cu jurisprudența CEDO și în contradicție cu Constituția României. Primăria Cluj a plătit cheltuieli de judecată + onorarii către avocat Denisa Ruge și avocat Cristina Fleșeriu. Primăriile pot fi obligate prin acest precedent juridic să plătească la preț just terenuri pe care le cer proprietarilor în interesul comunității.

1239

Publicat în Legislație | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Tranzacțiile imobiliare vor fi scutite de impozit dacă nu depășesc 100.000 euro

AvocatNet.ro : Incepand cu 1 februarie 2017, tranzacțiile imobiliare sunt scutite de impozit dacă se încadrează în plafonul de 450.000 de lei, iar peste această sumă se va aplica o cotă unică de impozitare de 3%. Schimbarea modului de impozitare a veniturilor obținute din vânzarea caselor și a terenurilor este prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Mai exact, la vânzarea construcțiilor și a terenurilor aferente acestora și la vânzarea terenurilor fără construcții, contribuabilii vor datora un impozit unic de 3% din venitul impozabil. La stabilirea venitului impozabil se va deduce din valoarea tranzacției suma neimpozabilă de 450.000 de lei. Cu alte cuvinte, dacă o tranzacție nu va depăși 450.000 de lei, aceasta va fi scutită de impozitul datorat statului.
„La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei”, scrie în actul normativ, cu precizarea că noul mod de impozitare va fi valabil începând cu tranzacțiile încheiate de la 1 februarie 2017.

Inainte de 1.02.2017/OUG3-2017, modalitatea de calcul a impozitului pe tranzacțiile cu case și terenuri era complet diferită, fara niciun plafon de scutire.
# pentru construcțiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum și pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la trei ani: 3% până la valoarea de 200.000 de lei; peste 200.000 lei, 6.000lei +2% din ce depășește 200.000 de lei;
# pentru imobilele dobândite la o dată mai mare de trei ani: 2% până la valoarea de 200.000 de lei; peste 200.000 de lei, 4.000lei +1%,din ce depășește 200.000 de lei.

„Impozitul (…) se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție”, prevede Codul fiscal.
Impozitul pe tranzacțiile imobiliare trebuie calculat și încasat de către notarii publici. Acest lucru se face înainte de autentificarea actului, iar apoi impozitul este plătit autorităților până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost încasat.

Schimbarea modului de impozitare este introdusă de Executiv pentru a încuraja vânzarea caselor și terenurilor, astfel încât să fie stimulată industria de construcții, în special în cazul construirii de locuințe. Totodată, Guvernul vrea ca în acest fel să reducă numărul de muncitori care pleacă în afara granițelor țării.
Atenție! În cazul moștenirilor, contribuabilii sunt scutiți de impozit, însă doar dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în cel mult doi ani de la decesul autorului succesiunii. Dacă se depăsește termenul de doi ani, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Publicat în Legislație, Uncategorized | Etichetat , , , , , , , | 1 comentariu

Tribunalul Cluj: Primăria nu mai poate şantaja clujenii să doneze terenuri pentru a obţine autorizaţie de construire

caz_antonio_gaudi

Ziar de Cluj relata în iunie 2016 situaţia unui clujean privind modul în care angajaţii primăriei îi condiţionau emiterea autorizaţiei de constuire a unei case în zona Borhanci de un act de donaţie a unei surpafeţe de 100 de metri pătraţi către domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.  Nemulţumit de “şantajul instituţional” al  funcţionarilor publici, Dan M. a acţionat în judecată Primăria, iar Tribunalul Cluj a decis că municipalitatea nu îl poate obliga pe acesta să renunţe cu titlul gratuit la o parte din terenul pe care dorea să îşi ridice casa.
Nemulţumit de modul în care funcţionarii din Primăria Cluj-Napoca înteleg să îşi facă datoria, în încercarea de a obţine o autorizatie de construire pentru a-şi ridica o casă în cartierul Borhanci, Dan M. ne-a semnalat, în iunie 2016, că se consideră şantajat de către angajaţii Primăriei, acuzându-i pe aceştia de rea credinţă. Motivul invocat de angajaţii primăriei pentru “exproprierea” fără o justă despăgubire” era că într-un viitor foarte îndepărtat, la o dată necunoscută de nimeni, strada Antonio Gaudi ar urma să fie lărgită la 16 metri.
În 2015, Dan M. a depus o documentație tehnică de autorizare a construirii unui imobil pe terenul de 750 metri pătraţi situat pe Str. Antonio Gaudi. Prin PUG-ul adoptat în 2014, prin HCL 493/22.12.2014, s-a prevăzut ca restricție existența unei servituți de utilitate publică asupra terenului supus autorizării. Servitutea de utilitate publică vizează lărgirea profilului străzii Antonio Gaudi la 16m.
“În august (2015 nr red.) am depus prima cerere pentru împrejmuirea parcelei. Am primit autorizaţia de împrejmuire pentru un profil al străzii de 12 metri, în luna septembrie. În opinia mea, au greşit. După care am depus cerere pentru proiectul de casă. Am primit, după încă o luna, respingerea prin care mi-au spus: “mai trebuie să faci o dezmembrare până la profil de 16 metri al străzii, pentru că aşa scrie în PUG şi în certificatul de urbanism. M-am supărat atunci pentru că nu mi-au spus în urmă cu o luna când mi-au dat autorizaţia şi am dezmembrat terenul la profil de 12 metri. Nu ştiu de ce iniţial nu şi-au dat seama. M-am dus şi am redepus, din nou. Când am mers în noiembrie la Primărie să redepun din nou documentaţia au zis da, e în regulă, dar trebuie să ne donezi terenul dezmembrat”, a afirmat Dan M anul trecut.
După opt luni de negocieri cu primăria, reprezentanţii instituţiei îi condiţionau clujeanului eliberarea actului administrativ (autorizaţia de construire) motivând că proprietarul trebuie sa doneze suprafaţa de 100 de metri pătraţi administratiei publice, pentru ca în viitor strada urma să fie lărgită la 16 metri. Conform DEX-ului condiţionarea primăriei era de fapt un şantaj adminsitrativ.
Nemultumit de faptul ca Primaria nu i-a dat un răspuns scris cu privire la aşa-zisul act de donaţie, clujeanul a ajuns până în audienţă la viceprimarul de la acea vreme, Gheorghe Surubaru, actualul city manager. Şurubaru, pentru a clarifica situaţia, le-a chemat la discuţii pe Corina Ciuban şi Aurora Roşca. Aici, Corina Ciuban a afirmat că nu poate ataşa cererea de transfer a parcelei la raspunsul dat proprietarului terenului de frica unui denunţ penal.
“Am cerut să ni se spună cărui paragraf de lege ni se cere să donăm terenul. Am solicitat să ni se răspundă în scris şi să ne fie ataşat modelul de cererea de transfer. În audienţă la viceprimarul Gheorghe Surubaru, Corina Ciuban a afirmat „nu vă putem da în scris aşa ceva pentru că nu este legal şi îmi faceţi plângere penală”. Şi atunci de ce îmi cereţi, am întrebat eu. Mi se pare definiţia şantajului, că nu puteţi să îmi răspundeţi în scris, dar, totodată, asta e singură soluţie agreată de voi”, a afirmat Dan M.
Clujeanul consideră că abuzul la care a fost supus a devenit o practică în Primăria Cluj-Napoca, iar dezvoltatorii imobiliari, pentru a nu mai pierde timp, cedează de cele mai multe ori acestui “şantaj” şi donează sau transferă cu titlu gratuit sute de metri pătraţi în favoarea Primăriei, pentru a obţine cât mai repede autorizaţia de construire.
“Asta mie mi se pare un şantaj, pentru că ei, efectiv, spun „fă-mi o cerere”, iniţial, de donaţie. Asta a fost în noiembrie, am şi martori care pot să certifice că aşa au afirmat, că donaţia ar fi singura soluţie. Acum trei săptămâni, mi-au spus să fac o cerere de transfer cu titlu gratuit. Asta trebuie să faci că să îţi primeşti autorizaţia mi-au spus. Când am cerut să îmi dea în scris acest lucru în scris au zis că „asta nu o să ţi-o dăm în scris niciodată”. Mă consider şantajat în această situaţie. Nu văd altă definiţie la această practică decât şantaj. Eu respect absolut tot ce au solicitat ei. Am făcut două dezmembrări şi doresc să construiesc pe parcela din spate. Verbal îmi spun fă ca şi ceilalţi. După ce şi-au dat seama la un moment dat că e un abuz, să îmi ceară să donez sau să transfer terenul, nu mi-au mai spus că asta trebuie să faci, ci au spus „fă ca şi ceilalţi altfel nu primeşti autorizaţia”. Corina Ciuban şi Aurora Roşca au afirmat asta în faţă mea şi a viceprimarului. Terenul în cauza este luat cu credit pe 10 ani, iar când a fost la banca mi-au spus, OK, dacă vrei să îl donezi trebuie să ridicăm ipotecă, pentru că e cu ipotecă pe noi. În acest moment, reprezenanţii băncii fac o reevaluare că să ridice ipoteca şi să o mute pe parcela din spate. Ca idee, mi-au spus şi cei de la banca, ceea ce face Primăria e un abuz. Oamenii din domeniul bancar ştiu de chestia asta, pentru că toate băncile sunt asaltate, momentan, de cereri de transfer de genul asta, prin care vin oameni ca şi mine, în aceeaşi situaţie. Reprezentanţii băncii au afirmat că terenul a crescut ca valoare în zonă, deci ei sunt acoperiţi dacă mută ipoteca”, a mărturisit în iunie 2016 Dan M.
Pentru că nu a dorit să cedeze “şantajului instituţional”, Dan M a acţionat în judecată Primăria Cluj-Napoca. In minuta şedinţei din 29 februarie 2017, Tribunalul a decis: “Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul M B D în contradictoriu cu pârâţii P MUN. CLUJ-NAPOCA, UAT Mun. Cluj-Napoca, prin primar,şi pe cale de consecinţă, Constată caracterul nejustificat al refuzului de a emite autorizaţia de construire pentru investiţia având ca obiect construire locuinţă unifamilială D+P+Er, amplasată în Cluj-Napoca, Str. Antonio Gaudi nr. 29. Obligă pârâtul de rd. 2 la demararea şi finalizarea procedurii de transfer/expropriere pentru cauză de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 255/2010, cu plata preţului/unei juste şi prealabile despăgubiri, pentru terenul în suprafaţă totală de 87 mp, cu nr. cad. 309931 şi 318266. Obligă pârâţii la plata în favoarea reclamantei a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, taxa judiciară de timbru şi suma de 4800 lei, cu titlu de onorariu avocaţial. Ia act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată”.
Numai anul trecut au fost înregistrate în Cluj-Napoca 172 de acte de donaţie care la un calcul sumar de 100 de euro pe metru pătrat, la o medie de 100 metri pătraţi de teren cedat, rezultă că primăria Cluj-Napoca s-a împroprietărit cu terenuri în valoare de 1,72 milioane de euro. Confruntați cu posibilitatea de a le fi respinse documentațiile de autorizare, față de atitudinea  abuzivă a autorității publice, beneficiarii certificatelor de urbanism în care sunt notate servituți de utilitate publică renunță practic la dreptul lor de proprietate pentru a reglementa în locul autorității situațiile de această natură și a putea obține autorizațiile de construire solicitate. Pe de o parte, nu se cheltuie bani pentru despăgubiri și pe de altă parte Municipalitatea se îmbogățește prin dobândirea în mod gratuit a tuturor terenurilor donate.

Publicat în Legislație | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Utilitati Parcele la Drumul Fagetului

util2017-04-04 13.17.092017-04-04 13.18.062017-04-04 13.16.13323609

Imagine | Publicat pe de | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

av.Linca vs ”perimetrul roșu”

l1l2l3l4l5l6l7

Publicat în bdul Fagetului, Legislație | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu